Powiat Tarnowski przekazał Uczelni 20-arową działkę

Starosta Tarnowski Mieczysław Kras i Wicestarosta Mirosław Banach aktem notarialnym darowali, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, Uczelni dwie niezabudowane działki o powierzchni 0,18 ha i 0,008 ha. Przekazana przez Powiat działka stanowiła część terenu na którym zlokalizowany jest budynek pogotowia i przylega bezpośrednio do kampusu Uczelni.