Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

W murach uczelni odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, do którego należy również Rektor PWSZ w Tarnowie.