Porozumienie wszystkich małopolskich PWSZetów

W Sali Senackiej PWSZ w Tarnowie Rektorzy wszystkich małopolskich państwowych wyższych szkół zawodowych podpisali umowę o współpracy. Umowa ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności oraz w celu wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju tychże Uczelni jako ośrodków uczenia się przez całe życie. PWSZ w Nowym Sączu reprezentował Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek, PPWSZ w Nowym Targu – Prorektor ds. współpracy i rozwoju dr n. med. Maciej Wroński, PWSZ w Oświęcimiu – Prorektor dr Maciej Mączyński, tarnowską PWSZ – Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki.