Porozumienie w sprawie klas patronackich

Uczelnia objęła patronatem sześć klas tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki zawartym w dniu 10 czerwca 2015 r. pięciu trójstronnym porozumieniom pomiędzy Szkołami, Gminą Miasta Tarnowa oraz tarnowską PWSZ podjęta zostanie współpraca w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia w klasach o profilach: biologiczno-chemicznym, technologii chemicznej, technik mechatronik oraz technik budownictwa.Współpracę podjęło pięć tarnowskich szkól – II oraz III Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz Technikum nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych.

Dodatkowo, PWSZ w Tarnowie zawarła osobne porozumienie z II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie dotyczące objęcia opieką patronacką klasy IB – przygotowującej do matury międzynarodowej.