Pierwsza sesja egzaminacyjna

11 - 23 lutego 1999 r. odbyła się pierwsza sesja egzaminacyjna w historii Uczelni. Do zimowych egzaminów przystąpiło 515 studentów, w tym 130 na studiach wieczorowych.