Pierwsi magistrzy pielęgniarstwa

24 czerwca 2015 r. 120 absolwentów studiów magisterskich kierunku pielęgniarstwo odebrało z rąk JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego oraz dr. Małgorzaty Kołpy Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa potwierdzenia ukończenia studiów czyli zgodnie z tradycją akademicką tzw. testimonium absolutionis.Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo ukończyło, po raz pierwszy w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 58 absolwentów studiów stacjonarnych i 62 studiów niestacjonarnych. W większości są to absolwenci studiów I stopnia tarnowskiej PWSZ, ale nie tylko. Studia magisterskie w Tarnowie podjęli również absolwenci innych uczelni, zamieszkali na terenie Małopolski i Podkarpacia.