Pierwsi absolwenci z tytułem magistra

8 lipca 2011 r. po raz pierwszy w historii Uczelni dyplomy ukończenia studiów magisterskich odebrała grupa 29 absolwentów kierunku filologia polska.