Pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy

W lutym 2002 r. mury Uczelni opuścili pierwsi absolwenci: 256 licencjatów i 48 inżynierów, ośmiu specjalności kształcenia.