Oddano do uzytku Instytut Ochrony Zdrowia

12 lutego 2013 r. zakończono budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytut Ochrony Zdrowia. Podczas uroczystego otwarcia zaprezentowano instytutowe sale i pracownie z nowoczesnym wyposażeniem dla kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne.