Oddanie do użytku pawilonu dydaktyczno-bibliotecznego

W dniu inauguracji roku akademickiego, oddano do użytku pawilon dydaktyczno-biblioteczny z salami wykładowymi, ćwiczeniowymi, laboratoriami chemicznymi oraz Biblioteką Uczelnianą.