Obchody Święta Uczelni

Sesja Naukowa „Mistrzostwo Słowa”, projekcje filmów oraz atrakcje przygotowane przez Bibliotekę wypełniły coroczne Święto obchodzone dla uczczenia faktu powołania Uczelni do istnienia Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1998 r.