O przyszłości nauczania zawodowego w Europie

„Budowanie potencjału wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie: narzędzia samooceny i przykłady dobrej praktyki”. Ogólnopolska konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt BuildPHE – Building Professional Higher Education Capacity in Europe, pod takim właśnie hasłem odbyła się w murach PWSZ w Tarnowie.

Podczas konferencji z udziałem przedstawicieli wielu wyższych szkół zawodowych, dyskutowano na temat nowych narzędzi i kryteriów samooceny wypracowanych w ramach projektu ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne „Building Professional Higher Education Capacity in Europe”, którego liderem była PWSZ w Tarnowie.