Nowy znak graficzny

2 kwietnia 2012 r. weszły w życie Zarządzenia Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie zasad używania godła, zasad używania sztandaru oraz zasad używania nowego znaku graficznego. Używane dotychczas godło z maksymą „Per aspera ad astra” zostało zastrzeżone dla dokumentów Rektora o wyjątkowym znaczeniu oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych. Do codziennego stosowania przeznaczono nowy znak graficzny.