Nowy kierunek w Instytucie Politechnicznym

17 sierpnia 2004 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał PWSZ w Tarnowie uprawnienia do prowadzenia od roku akademickiego 2004/2005 wyższych studiów zawodowych na kierunku elektrotechnika.