Nowe specjalności

Władze Uczelni podjęły decyzję o uruchomieniu nowych specjalności: filologia romańska z językiem włoskim, filologia angielska z językiem niemiecki lub francuskim, filologia germańska z językiem angielskim, filologia polska z językiem angielskim, niemieckim lub francuskim.