Nowe kierunki

Władze Uczelni złożyły wniosek do MEN o zgodę na kształcenie na nowych specjalnościach zawodowych: administracji publicznej, agroekonomii, fizjoterapii, ochronie środowiska, pielęgniarstwie.