Nagroda im. Tertila dla absolwentki filologii polskiej

Kapituła Nagrody im. Tadeusza Tertila nagrodziła prace zgłoszone do konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską związaną z Tarnowem i powiatem tarnowskim. W kategorii prac magisterskich nagrodzona została praca „Etymologia ludowa oraz naukowa nazw miejscowych i terenowych gminy Skrzyszów w powiecie” Magdaleny Madeji, absolwentki filologii polskiej tarnowskiej PWSZ. Foto: Paweł Topolski.