Nagroda dla Młodego Naukowca po raz pierwszy podczas Święta Uczelni

Dr Krzysztof Kleszcz z Zakładu Chemii Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie został tegorocznym laureatem Nagrody Rektora PWSZ dla Młodego Naukowca. Dr Kleszcz nagrodę odebrał podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji 19. rocznicy powstanie tarnowskiej uczelni. Zgodnie z akademicką tradycją wygłosił także okolicznościowy wykład – „Paradoks Fermiego – czy jesteśmy sami we Wszechświecie?”.