Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina i edukacja…”

Zakład Filologii Polskiej, Wydział Teologiczny – Sekcja w Tarnowie – Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Faculty of Catholic Theology of the University of Split (Chorwacja) zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową – „The Family and Education in the Struggle of the Future of Europe – Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy.”

Celem konferencji była wieloaspektowa analiza zagadnienia znaczenia rodziny i edukacji w kontekście przyszłości Europy i jej tożsamości kulturowej. Przyszłość Europy, zgodnie z wypowiedzią papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, zależy nie tylko od uznania centralnego miejsca osoby ludzkiej, ale także od promowania jego integralnego rozwoju poprzez edukację, wychodząc od rodziny jako cennej komórki każdego społeczeństwa.