Miasto przekazuje kolejne nieruchomości

31 maja 2001 r. Rada Miejska wyraziła wolę przekazania, w drodze darowizny, nieruchomości położonej między ulicami Goldhammera - ks. J. Poniatowskiego - Al. Matki Bożej Fatimskiej z przeznaczeniem na cele publiczne.