Miasto nagrodziło kadrę profesorską

Prof. Aleksander Wilkoń i prof. Jacek Kucaba zostali uhonorowani przez Władze Miasta Tarnowa. Prof. A. Wilkoń w trakcie wernisażu prac swojego brata Józefa Wilkonia otrzymał Anioła Ciepła, natomiast prof. J. Kucabie podczas Gali Święta Miasta wręczono Nagrodę Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury. Foto: Paweł Topolski