Majowe Święto Uczelni

Głównym punktem obchodów Święta była, przewidziana na dzień 19 maja, Sesja Naukowa przygotowana przez Instytut Ochrony Zdrowia podczas której odbyły się interesujące wykłady nauczycieli akademickich na tematy związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia. Świętu Uczelni towarzyszą tradycyjnie dodatkowe imprezy, których program był niezwykle bogaty.