Magisterskie studia na fizjoterapii

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek tarnowskiej uczelni o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Fizjoterapia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

W ten sposób do oferty edukacyjnej PWSZ w Tarnowie dołączył czwarty kierunek, na którym nauka kończyć się będzie zdobyciem tytułu magistra.