Kryształowa kula za 3. miejsce w AMP

3 listopada 2010 r. prezydium Zarządu AZS PWSZ w Tarnowie przekazało Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Komornickiemu kryształową kulę oraz pamiątkowy dyplom – trofea za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski 2009/2010 (w ramach typów uczelni). Tarnowska PWSZ dotychczas zajęła III miejsce trzykrotnie, w latach 2010, 2011 oraz 2012. Foto: archiwum AZS ZG.