Konferencja Naukowa “Prawno-ekonomiczne uwarunkowania…”

Instytut Administracyjno Ekonomiczny, z okazji X-Lecia Instytutu, zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawno – ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego”.