Kolejny instytut w strukturach Uczelni

23 lutego 2001 r. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie Instytutu Ochrony Zdrowia mającego realizować kształcenie na specjalnościach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne.