Kierunki “zamawiane” dla Uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 47 uczelni wyższych, które otrzymały dofinansowanie na kształcenie w ramach tzw. kierunków zamawianych. Tarnowska PWSZ otworzyła w roku akademickim 2008/2009 kształcenie zamawiane na kierunku matematyka. Na zdjęciu grupa studentów matematyki, która 19 grudnia 2008 r. otrzymała tzw. stypendia motywacyjne.