Kampus się rozrasta

W imieniu Gminy Miasta Tarnowa Józef Rojek i Jacek Łabno przekazują nieodpłatnie zabudowane działki w obrębie ulic: Al. Matki Bożej Fatimskiej, Goldhammera i ks. J. Poniatowskiego. Na fotografii stan z roku 2009.