Kadencja nowych Władz Uczelni rozpoczęta

1 września 2015 r. rozpoczęła się kadencja nowych Władz Uczelni. W trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PWSZ w Tarnowie z udziałem Senatorów minionej oraz rozpoczynającej się kadencji, w obecności studentów i pracowników Uczelni, prof. dr hab. Stanisław Komornicki przekazał dr hab. inż. Jadwidze Lasce, prof. PWSZ, obejmującej stanowisko Rektora, insygnia władzy rektorskiej. W ten sposób nastąpiło symboliczne przekazanie władzy w kadencji 2015 – 2019.