Jubileusz 15-lecia

Uroczyste posiedzenie Senatu stanowiło podsumowanie obchodów Jubileuszu Uczelni, który odbył się w dniach od 13 do 17 maja. Świętu towarzyszył szereg imprez takich jak turniej futsalu, Akademickie Mistrzostwa Tarnowa we wspinaczce oraz pływaniu, seminarium polsko-niemieckie dotyczące 10-lecia współpracy z Fachhochschule fur Finanzen Brandenburg in Konigs Wusterhausen, Tarnowskie Dni Elektryki, akcja prozdrowotna Instytutu Ochrony Zdrowia, a także koncert „Artyści PWSZ dla PWSZ”.