Instytut Sztuki rozpoczyna działalność

Decyzją Senatu powołano w strukturach Uczelni nową jednostkę – Instytut Sztuki, mający prowadzić kształcenie na kierunkach grafika oraz wzornictwo. Pierwszym Dyrektorem Instytutu został dr hab. Jacek Kucaba.