Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Piętnasty raz tarnowska PWSZ zainaugurowała rok akademicki. W trakcie uroczystości Wicewojewoda Małopolski wręczył JM Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Komornickiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Prof. dr. hab. n. med. Tomasz Grodzicki wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Społeczne konsekwencje postępu medycyny w XXI wieku”.