Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Zainaugurowano kolejny rok akademicki. Wykład inauguracyjny „Dlaczego mięśnie bolą ?” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Klimek Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Po raz pierwszy w immatrykulacji wzięły udział osoby przyjęte na I rok studiów kierunków artystycznych.