Inauguracja roku akademickiego 2010/2011

2 października 2010 r. inaugurowano kolejny rok akademicki w historii Uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Stanisław Waltoś pt. „Od Bolonii do Bolonii, czyli rzecz o wpływie tradycji na reformę szkolnictwa wyższego”