Inauguracja Legii Akademickiej

Chęć udziału w szkoleniach w ramach Legii Akademickiej wyraziło w PWSZ ponad 160 osób. Mogą oni liczyć na kilkudziesięciogodzinne szkolenia teoretyczne oraz 21-dniowe zajęcia praktyczne realizowane w ramach modułu dla szeregowców oraz podoficerów.