I Forum Inwestycyjne

w Auli Uczelni odbyły się obrady Forum Inwestycyjnego Forum Ekonomicznego, w którym wzięli udział wybrani inwestorzy z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawiciele rządów i parlamentów. Tarnowskie Forum Inwestycyjne obradowało w murach uczelni czterokrotnie w latach 2008 – 2011. Foto: Paweł Topolski.