Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

PWSZ w Tarnowie jako jedyna polska uczelnia wyższa otrzymała środki w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.