Gmach Koszar Górnych przeznaczony na potrzeby szkoły

W czerwcu 1995 roku decyzją Rady Miejskiej gmach Górnych Koszar został przeznaczony na potrzeby uczelni wyższej.