Dział Badań Naukowych połączy Uczelnię z biznesem

Powołano nową jednostkę uczelnianą - Dział Badań Naukowych. Jednym z jej głównych zadań będzie katalizowanie współpracy naukowców z przedstawicielami środowisk przemysłowych. W tworzeniu synergii projektów badawczych i wdrożeń atrakcyjnych dla przemysłu pomóc mają organizowane cyklicznie Seminaria Naukowe.
- W ich trakcie nasi naukowcy będą prezentować realizowane, bądź planowane do realizacji projekty naukowe, które mogą zainteresować z jednej strony kolegów z innych Instytutów PWSZ, a z drugiej polski przemysł - wyjaśnia pomysłodawca przedsięwzięcia, dr Rafał Kurczab z Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ. - Wierzę, że wypełnimy w ten sposób oczywistą lukę pomiędzy nauką a biznesem, jaka jest widoczna również w Tarnowie - dodaje.