Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczął działalność

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczął działalność Akademicki Inkubator przedsiębiorczości przy PWSZ w Tarnowie powołały do życia uczelniane Biuro Karier i Projektów, Zakład Ekonomii oraz Studenckie Koło Naukowe „Manager”.