Absolwentki filologii polskiej Perłami Tarnowa

19 kwietnia 2012 r. w Sali Lustrzanej wręczono Nagrody Naukowe „Perły Tarnowa” w konkursie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską absolwentów tarnowskich uczelni wyższych. Wśród nagrodzonych przez Komisję Konkursową znalazły się Katarzyna Nawrocka i Agnieszka Jasiak – absolwentki kierunku filologia polska tarnowskiej PWSZ.